WNIOSKI ZDP
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2019 r. 

WNIOSEK 01

Awaryjne zajęcie pasa drogowego

WNIOSEK 02

O wydanie zezwolenia kategorii I i wypisów na przejazd pojazdu nienormatywnego
na okres miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy


WNIOSEK 03
O wydanie zezwolenia na zjazd z drogi powiatowej
(art. 29 ust. 1 i 3 ustawy o drogach publicznych)

WNIOSEK 04
O wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej:
(art. 40 ust. 2, pkt 1 ustawy o drogach publicznych)

WNIOSEK 05
O wydanie zezwolenia na przebudowę lub remont kapitalny istniejących w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych gospodarką drogową lub obsługą ruchu
(art. 38 ust. 1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych)

WNIOSEK 06
O wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
(art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych)

WNIOSEK 07
O wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy
(art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych)

WNIOSEK 08
O wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej:
(art. 40 ust. 2, pkt 2 ustawy o drogach publicznych)

WNIOSEK 09
O wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej
na prawach wyłączności
(art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4, oraz ust. 3 i 5 ustawy o drogach publicznych)

WNIOSEK 10
O wydanie zezwolenia na lokalizacje obiektu budowlanego w pasie
drogowym drogi powiatowej
(art. 39 ust. 3, 3a ustawy o drogach publicznych)

WNIOSEK 11
O zaopiniowanie załączonego projektu organizacji ruchu drogowego

ZAWIADOMIENIE 12
Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach  oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729),  zawiadamiam o zmianie organizacji ruchu dla drogi:

OŚWIADCZENIE 13

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji


WNIOSEK 14
O wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
(art. 39 ust. 3, 3a ustawy o drogach publicznych)

WNIOSEK 15
O wydanie zezwolenia na lokalizacje reklamy w pasie drogowym drogi powiatowej -dotyczy reklamy na budynku m. in. świetlnej/podświetlanej lub trwale związanej z gruntem
(art. 39 ust. 3, 3a ustawy o drogach publicznych)Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu