Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Zarząd Dróg Powiatowych administruje siecią dróg powiatowych Powiatu Inowrocławskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Łączna długość dróg administrowanych przez ZDP wynosi 538,664 km.
Godziny otwarcia urzędu: od poniedziałku do piątku od 7°° do 15°°
tel. (52) 353 72 28, lub (52) 355 27 09 wew. 200
fax. (52) 353 72 28 wew. 232
e-mail: sekretariat@zdpinowroclaw.com.pl

CAŁODOBOWY DYŻUR ZWIĄZANY
Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG
POWIATOWYCH
w okresie od 01 listopada
do 31 marca każdego roku
tel. (52) 353 72 28

KONTAKT W SPRAWIE
UTRZYMANIA ULIC
sobota 7-00 - 15-00
tel: 662-176-766
Copyright © 2018 - ZDP Inowrocław
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
UWAGA
W związku z zagrożeniem koronawirusem i wskazaniem ograniczania przebywania w zatłoczonych pomieszczeniach,
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu od dnia 12.03.2020 roku, na parterze,
przy wejściu do budynku utworzono BIURO PODAWCZE, gdzie jest prowadzona obsługa Interesantów.
Działania to jest dostosowane do warunków lokalowych i organizacyjnych.
Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form kontaktu z pracownikami urzędu.
Aktualna lista numerów kontaktowych i adresów e-mail jest dostępna na stronach:
https://www.e-bip.org.pl/zdpinowroclaw oraz http://www.zdpinowroclaw.com.pl w zakładce KONTAKT.