OGŁOSZENIE O NABORZE
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
30.04.2019.
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu zatrudni pracowników na stanowisko robotnik wykwalifikowany -
kierowca operator maszyn drogowych
ogłoszenie

---------------------------------------------------------
10.04.2019.
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko
urzędnicze - Podinspektor do spraw decyzji administracyjnych w Pionie Służby Technicznej
ogłoszenie
regulamin naboru na wolne stanowisko
kwestionariusz osobowy
oświadczenie do naboru na wolne stanowisko
klauzula informacyjna

informacja o wybranej procedurze selekcji końcowej kandydatów (26-04-2019)

wyniki naboru (08-05-2019)