INFORMACJA
o możliwości zlokalizowania kanału technologicznego

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu informuje o przygotowaniu dokumentacji projektowej, a w
konsekwencji wykonania następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły - Tuczno.”
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno - Żyrosławice - Opoczki - Przybranowo.”
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie - Modliborzyce od m. Gąski do m. Modliborzyce.”
przeczytaj całość

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko - Kołodziejewo -  Trląg przeczytaj

5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko - Gąski” (2018 rok) przeczytaj

      6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo - Cieślin - I etap” (2019 rok) przeczytajZarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu