STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualizacja 12.12.2016 r.
UCHWAŁA NR XV/143/2015 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 21 grudnia 2015 r.w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
UCHWAŁA Nr XXII/221/2016 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 26 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania