14 czerwca 2017
UWAGA. Dniu 13 czerwca 2017 r. została wprowadzona zmiana  stałej organizacji ruchu na  skrzyżowaniu ulic Orłowskiej / Rotmistrza Pileckiego w Inowrocławiu. Zmianie uległy znaki poziome i pionowe w obrebie skrzyżowania (zamiast znaku A-7 wstawiono znak B-20 "STOP" oraz P-13, namalowano P-12 i P16).
______________________________________________________________________________________________________
13 czerwca 2017
Remont cząstowy grysem i emulsją drogi powiatowej nr 2589C Chełmce - Kobylnica - Witowice.
______________________________________________________________________________________________________
9 czerwca 2017
Trwają prace związane z koszeniem traw na drogach powiatowych.


______________________________________________________________________________________________________
8 czerwca 2017
Trwają prace na ulicy gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu związane z remontem chodnika. Prace polegają na rozebraniu starej nawierzchni chodnika z płyt betonowych i ułożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Roboty wykonują pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych.

______________________________________________________________________________________________________
26 maja 2017
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu informuje, że od 29.05.2017 r. rozpoczyna drugie koszenie trawy w pasach drogowych ulic kategorii powiatowej w granicach administracyjnych miasta Inowrocławia. Prace wykonywane będą wg następującej kolejności: ul. Aleje Mikołaja Kopernika, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta, aleja Niepodległości, ul. Miechowicka, ul. Wojska Polskiego, ul. Rąbińska, ul. Macieja Wierzbińskiego, ul. Świętokrzyska, ul. Solankowa, ul. Prezydenta Gabriela  Narutowicza, ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka, al. Okrężna, ul. Dubienka, ul. Karola Marcinkowskiego, ul. Orłowska, ul. Szymborska, ul. Jacewska, ul. Toruńska, ul. Marulewska, ul. Cegielna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Św. Ducha, ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Poznańska, ul. Stanisława Przybyszewskiego, ul. Wielkopolska, ul. Mątewska. Kolejność koszenia może ulec jednak zmianie ze względu na nieprzewidziane sytuacje losowe.

______________________________________________________________________________________________________

18 kwietnia 2017

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu informuje, że od 19.04.2017 r. rozpoczyna pierwsze koszenie trawy w pasach drogowych ulic kategorii powiatowej w granicach administracyjnych miasta Inowrocławia. Prace wykonywane będą wg następującej kolejności: ul. Aleje Mikołaja Kopernika, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta, aleja Niepodległości, ul. Miechowicka, ul. Wojska Polskiego, ul. Rąbińska, ul. Macieja Wierzbińskiego, ul. Świętokrzyska, ul. Solankowa, ul. Prezydenta Gabriela  Narutowicza, ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka, al. Okrężna, ul. Dubienka, ul. Karola Marcinkowskiego, ul. Orłowska, ul. Szymborska, ul. Jacewska, ul. Toruńska, ul. Marulewska, ul. Cegielna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Św. Ducha, ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Poznańska, ul. Stanisława Przybyszewskiego, ul. Wielkopolska, ul. Mątewska. Kolejność koszenia może ulec jednak zmianie ze względu na nieprzewidziane sytuacje losowe

Starsze wiadomości
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności
2017