01.08.2017 r.
Nowe przejście w Łagiewnikach, będzie bezpieczniej
Jak tylko sięgnąć pamięcią w Łagiewnikach w gm. Kruszwica (droga powiatowa nr 2581C) znajduje się sklep spożywczy, w którym zaopatrują się tutejsi mieszkańcy. Niestety przez wiele lat narażeni byli na niedogodności i niebezpieczeństwo. Nie było wydzielonego odcinka komunikacyjnego, by przedostać się do punktu spożywczego. Mieszkańcy na „dziko” przebiegali do sklepu, podobnie zresztą jak pracownicy spółki Skarbu Państwa „Piast”, którzy przebiegali przez tę drogę. Dzięki Panu staroście Tadeuszowi Majewskiemu, który dbając o bezpieczeństwo wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Inowrocławiu podjął decyzję o wykonaniu nowego przejścia dla pieszych.
Mieszkańcy są bardzo zadowoleni, ze pomyślano o ich bezpieczeństwie. I wśród tych licznych można usłyszeć - „W końcu mamy przejście, dzięki” - komentuje jeden z mieszkańców Łagiewnik. Wymalowane nowe „zebry” wraz z linami warunkowego zatrzymania i ustawiono znaki D-6
na tle fluorescencyjnym barwy żółtej, które niewątpliwie poprawią widoczność i bezpieczeństwo na przedmiotowym przejściu dla pieszych.
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności
2017