24.07.2017 r.
Termoznaki - piktogramy poziome A-7.
21 lipca br. w obrębie skrzyżowania ulic: al. Niepodległości/Wojska Polskiego/Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu wprowadzono gotowe elementy z masy termoplastycznej służące do grubowarstwowego oznakowania poziomego w postaci poziomych znaków A-7. Oznakowanie te posiada wysoką wytrzymałość materiału na ścieranie i zabrudzenia a także następujące właściwości:
Rodzaj żywicy: żywica węglowodorowa oraz alkidowa
Materiał zawiera:
- około 20% spoiwa;
- około 55% pigmentów i wypełniaczy;
- około 25% kuli szklanej;
Gęstość 1.9 kg/l;
Grubość: 3.0 mm (± 0.4);
Temp. mięknienia: > +90°C;
Szorstkość: > 45 SRT;
Odblaskowość: > 150 mcd/m2·lx.
Mamy zatem nadzieje, że nowe piktogramy przyczynią się do zmniejszenia ilości zdarzeń drogowych a wszystkich użytkowników drogi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, aby nie dochodziło do groźnych sytuacji na przedmiotowym skrzyżowaniu.
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności
2017