18 lipca 2017 r.
Otwarcie obwodnicy Inowrocławia.
W dniu dzisiejszym na około 2 tygodnie przed planowanym terminem oddano blisko 19 kilometrowy odcinek obwodnicy Inowrocławia w ciągu DK15 i DK25 (I etap). Nowa trasa omija miasto od wschodu. W ramach zadania powstały 3 węzły drogowe („Latkowo”, „Jacewo” i „Tupadły”), kilkanaście obiektów inżynierskich, a także przebudowano istniejącą sieć dróg lokalnych. Uroczystość odbyła się w sąsiedztwie obiektu mostowego wzdłuż drogi powiatowej 2545C w m. Jacewo. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło członków Zarządu Powiatu - starosty Tadeusza Majewskiego, wicestarosty Włodzimierza Figasa, członków Zarządu: Mirosławy Kucol, Andrzeja Antoniewicza, Franciszka Żaka oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Andrzeja Mikołajczaka, obecni byli również:
wojewoda kujawsko-pomorski - Mikołaj Bogdanowicz, ministrowie, samorządowcy z terenu powiatu, parlamentarzyści, przedstawiciele GDDKiA, przedstawiciele wykonawcy konsorcjum  firm: PBDiM ERBEDIM Sp. z o.o./MIRBUD SA oraz głównego podwykonawcy PBDiM Kobylarnia SA, reprezentanci służb mundurowych jak i licznie zgromadzeni mieszkańcy.
Uruchomienie tej trasy z pewnością oznacza dla Inowrocławia mniejsze natężenie ruchu w samym centrum miasta. Jakie będą jednak skutki dla rozwoju turystycznego i gospodarczego Kujaw, z taką oceną należy jeszcze poczekać, mam nadzieję, że nie będzie to skutkowało omijaniem Inowrocławia” - komentuje starosta inowrocławski Tadeusz Majewski.
Obwodnica biegnie przez 90% terenów z Gminy Inowrocław. Brakuje, blisko pięciokilometrowego odcinka trasy w kierunku Bydgoszczy, lecz z uzyskanych informacji prace niedługo powinny się  rozpocząć. Trzymamy kciuki za dokończenie jakże ważnej inwestycji na terenie Kujaw.

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności
2017