29.06.2017 r.
Remont chodnik w ciagu drogi powiatowej nr 2568C - ulica Cmentarna w Kruszwicy.
Zakończyły się prace związane z remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo - Kruszwica - chodnik w ciągu ulicy Cmentarnej w Kruszwicy.
Remontowany chodnik  został wykonany z kostki betonowej na podbudowie betonowej o długości 210,00 m i szer. zmiennej 1,80 -  1,90 m (pow. 390,00 m2)
Prace remontowe we własnym zakresie wykonała brygada ZDP.

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności
2017