05.12.2017 r.
Dokończono nową nawierzchnię na drodze 2557C o dł. 135 m:
W ostatnim czasie zakończono prace przy zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej nr 2557C Krusza Duchowna- Krusza Zamkowa
na odcinku od km 1+027 do km 1+162”.
Zakres prac obejmuje:
- frezowanie nawierzchni na głębokość do 4 cm o powierzchni 10,50 m2 (na włączeniach) wraz z wywozem destruktu
na składowisko Zamawiającego tj. ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław,
- remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową - 34,75 t,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni - 695,00 m2,
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową C60 BP3 ZM lub C60 B5 ZM - 695,00 m2,
- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S grubości 4 cm - 695,00 m2,
- regulacja poboczy poprzez uzupełnienie kamieniem na szerokości 0,75 m - 202,50 m2.
Współfinansowanie z Gmina Inowrocław. Wartość umowy:  98 467,65 brutto. Prace remontowe wykonało PRD Inodrog Sp. z o.
o. z Inowrocławia.

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności
2017