27 października 2017 r.
Informacja o zmianach organizacji ruchu przy cmentarzach.

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu uprzejmie informuje o zmianach w organizacji ruchu drogowego przy cmentarzach w
związku z dniem „Wszystkich Świętych”

Zmiana organizacji ruchu obowiązywać będzie
od 30 października 2017 r. godz. 8°° do 04 listopada 2017 r. godz. 8°°

INOWROCŁAW
Czasowe oznakowanie dróg powiatowych na terenie miasta: nr 2567C ul. Mątewska, 3407C ul. Marulewska, 2033C ul. Orłowska i
2518C ul. Karola Marcinkowskiego oraz gminnych w rejonie cmentarzy, w związku z dniem „Wszystkich Świętych”

ul. Mątewska: jadąc od ul. Poznańskiej będzie obowiązywał po prawej stronie zakaz zatrzymywania się pojazdów za wyjątkiem zatok
parkingowych oraz analogicznie od cmentarza do ul. Poznańskiej.
Dodatkowo dostępny będzie parking na terenie Starostwa Powiatowego, przy ul. Mątewskiej 17:
- w dniach 30-31.10.2017 r. w godz. 1530 - 1900;
- w dniach 01.11.2017 r. w godz. 700 - 1900;
- w dniach 02-03.10.2017 r. w godz. 1530 - 1900.

ul. Marulewska: od skrzyżowania z ul. Kasztanową i Lipową do pętli autobusowej przy cmentarzu będzie obowiązywał obustronny
zakaz zatrzymywania się pojazdów. Natomiast zdecydowano po raz pierwszy wprowadzić ruch jednokierunkowy za skrzyżowaniem z
ul. Kątną w kierunku ul. Długiej oraz na przyległych ulicach tj. ul. Tulipanowej i Niezapominajki wprowadzono nakaz jazdy w prawo z
jednoczesnym ustawieniem zakazu wjazdu w ul. Marulewską.

ul. Długa: wprowadzono ruch jednokierunkowy od ul. Marulewskiej do ul. Lipowej oraz obowiązywać będzie jednostronny zakaz
zatrzymywania się pojazdów przemiennie, jadąc od ul. Marulewskiej do ul. Lipowej po prawej stronie, następnie od ul. Lipowej do ul.
Św. Ducha po lewej stronie. Na zjeździe z ul. Św. Ducha wprowadzono znak D-4a informujący o braku przejezdności ul. Długiej na
odcinku od ul. Św. Ducha do ul. Lipowej.

ul. Marcinkowskiego: na odcinku od skrzyżowania z ul. Karola Libelta do cmentarza obowiązywać będzie obustronny zakaz
zatrzymywania się pojazdów za wyjątkiem zatok postojowych. Natomiast jadąc od cmentarza do ul. Metalowców obowiązywać będzie
jednostronny zakaz zatrzymywania się po prawej stronie ww. ulicy.

ul. Cmentarna: wprowadzono ruch jednokierunkowy od ul. Karola Marcinkowskiego do ul. Orłowskiej. Dodatkowo wprowadzony
będzie zakaz zatrzymywania się po lewej stronie ulicy (po stronie cmentarza) na odcinku ul. Marcinkowskiego do Orłowskiej.

ul. Libelta: wprowadzono ruch jednokierunkowy od ul. Karola Marcinkowskiego do ul. Metalowców. Wprowadzono jednostronny
zakaz zatrzymywania od drogi do PKS ul. Metalowców,

ul. Młyńska: wprowadzono jednostronny zakaz zatrzymywania na odcinku od ulicy Karola Marcinkowskiego w kierunku ul. Orłowskiej

ul. Metalowców: wprowadzono jednostronny zakaz zatrzymywania na odcinku od ulicy Karola Marcinkowskiego w kierunku ul. Karola
Libelta, po północnej stronie jezdni,

ul. Kątna: wprowadzono ruch jednokierunkowy na całej długości drogi od ulicy Lipowej do ulicy Marulewskiej. Dodatkowo został
wprowadzony jednostronny zakaz zatrzymywania się.

Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na miejsca do postoju pojazdów w okresie „Wszystkich Świętych” istnieje
konieczność wprowadzenia ruchu jednokierunkowego umożliwiającego wykorzystanie jednego pasa jezdni do postoju pojazdów (dla
dróg gminnych
i odcinka ul. Marulewskiej), co powoduje konieczność wprowadzenia znaków D-3, B-2, C-2, C-8 oraz B-21 i B-22.
Wprowadzenie znaków B-36 ma wprowadzić uporządkowanie w zakresie parkowania pojazdów, tak aby nie powodować
komplikacji w ruchu pojazdów oraz nadmiernej uciążliwości dla mieszkańców okolicznych posesji.

JANIKOWO
Czasowe oznakowanie drogi powiatowej na terenie miasta: nr 2548C ul. Przemysłowa w Janikowie
i drogach gminnych, w rejonie cmentarza, w związku z dniem „Wszystkich Świętych”

Zmiany obowiązują w dniu 1 listopada - od godz. 8:00 do godz. 17:00
Zakaz zatrzymywania się w ciągu drogi powiatowej 2548C ul. Przemysłowej na długości około 1 km oraz wprowadzenie ruchu
jednokierunkowego na ul. Łącznej i ul. Przyjeziernej na całej długości.

Wobec powyższego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na wprowadzone zmiany w oznakowaniu oraz
w miarę możliwości o korzystanie przy dojeździe do cmentarzy ze środków komunikacji publicznej.
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności
2017