16.10.2017 r.
Zakończono prace na kolejnym odcinku drogi powiatowej nr 2519C
12.10.2017 r. Zarząd Powiatu wraz z przedstawicielami gmin dokonali oficjalnego odbioru w ramach
zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2519C Dąbie - Chrząstowo”. Przebudowa, to kontynuacja prac
związanych z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej, przebudowie zjazdów oraz odtworzenie poboczy
i rowów na odcinku 910 m. Całość zadania to koszt 406.782,75 zł., a Gmina Gniewkowo dofinansowała zadanie realizowane przez powiat na poziomie 10%, co stanowi kwotę 40.678,27 zł. Prace modernizacyjne wykonało PRD Inodrog Sp. z o. o. z Inowrocławia.
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności
2017