10.10.2017 r.
Trwa akcja sadzenia drzew, krzewów oraz zagospodarowania pasów zieleni na terenie powiatu.
W ostatnim czasie Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu prowadzi akcję sadzenia drzew, krzewów oraz zagospodarowania pasów
zieleni na terenie miasta oraz poszczególnych gmin. W mieście nasadzono m.in. drzewa gatunku jarząb szwedzki, klon zwyczajny
‘Globosum’ i ‘Golden Globe’, głóg dwuszyjkowy ‘Paul’s Scarlet’ oraz grab pospolity na ulicach: Wojska Polskiego, Prezydenta Franklina
Roosevelta, Miechowicka, Solankowa i Świętokrzyska. Łącznie nasadzono około 53 szt. drzew a planowane jest jeszcze nasadzenie
około 20 szt.
Poza Miastem Inowrocław nasadzono oraz przekazano drzewa gatunku klon zwyczajny, żywotniki zachodnie ‘Smaragd’ oraz ‘Sunkist’,
jarząb szwedzki i pospolity w gminach powiatu: Inowrocław oraz Złotniki Kujawskie (w sumie około 170 szt.), natomiast na terenie
gmin: Kruszwica oraz Gniewkowo nasadzenia będą prowadzone w drugiej połowie października 2017 r. drzewami gatunku lipa
drobnolistna w ilości około 120 szt.
Jednym z ładniejszych „zielonych kątów” powstał przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta vis a vis budynku starostwa, między
chodnikiem a drogą rowerową, gdzie nasadzono m.in. żywotniki zachodnie ‘Mirjam’ oraz trzmieliny ‘Emerald ‘n Gold’ na pniu, przy
równoczesnym zastosowaniu agrowłókniny i obsypaniu korą sosnową.
Poniżej przedstawiamy fotorelację z przeprowadzonych prac upiększających.

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności
2017