03.10.2017 r.
Rozpoczęto prace w zakresie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV
Ruszyła budowa dwutorowej napowietrznej linii 400 kV Jasiniec - Pątnów o długości 104,8 km. Spotkanie poświęcone inwestycji odbyło się 27 września w Inowrocławiu. Wydarzenie zorganizował wykonawca budowy linii, czyli konsorcjum firm Eltel Networks Energetyka, SPIE Elbud Gdańsk i Elfeko. Główne tematy dyskusji wiązały się z przebiegiem procesu budowlanego, bezpieczeństwem oraz naprawą szkód, które mogą pojawić się w trakcie prac. Nowe połączenie elektroenergetyczne obejmuje swoim zasięgiem dwa województwa kujawsko-pomorskie i wielkopolskie. Na terenie powiatu inowrocławskiego przebiega przez 4 gminy, tj. gm. Janikowo (5 km), gm. Pakość (8,4 km), gm. Inowrocław (3,2 km) i gm. Złotniki Kujawskie (10,4 km) obejmująca budowę 66 szt. słupów. Tzw. autostrada elektroenergetyczna ma zastąpić dwa tory wyeksploatowanej, działającej od lat 60-tych linii 220 kV.
Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele władz powiatów, burmistrzowie, wójtowie i przewodniczący radni gmin, leżących na trasie budowanej linii. Obecni byli również przedstawiciele nadleśnictw w związku
z prowadzoną wycinką drzew oraz zarządcy dróg w tym ZDP w Inowrocławiu w zakresie korzystania z dróg
. Trasa przebiega m.in. przez pasy drogowe dróg powiatowych takich jak: 2558C Janikowo-Tupadły, 2509C Jaksice-Wielowieś, 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo-do drogi 255 oraz 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy. Wykonawca informował, że  jedną z uciążliwości związanych z inwestycją może być wzmożony ruch na lokalnych drogach. Nie sposób go jednak wyeliminować, ponieważ sprzęt i materiały muszą być systematycznie dostarczane na place budowy. W terenie pojawi się ciężki sprzęt: koparki, samochody ciężarowe i dźwigi. Wykonawca zapewnił jednak, że będzie działał w sposób możliwie jak najmniej uciążliwy tak dla ludzi, jak i dla środowiska naturalnego.
Zgodnie z założeniami budowa ma zostać sfinalizowana do końca 2018 r. Roboty zaczęły się już we wrześniu na terenie gmin Solec Kujawski i Nowa Wieś Wielka przeprowadzona została wycinka drzew i budowane są pierwsze fundamenty słupów. Od października 2017 r. do stycznia 2018 r. wykonawca planuje rozpoczęcie prac budowlanych w kolejnych gminach.
Więcej szczegółowych informacji przedstawia poniżej broszura.
BROSZURA


Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności
2017