02.10.2017 r.
Ważne! Zmiana zarządcy dróg od 26 września 2017 r.
Z dniem 26 września br. w związku decyzją Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Uchwała nr XXXV/581/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r.) ul. Poznańska i ul. Stanisława Staszica oraz część DK 15 w stronę Markowic (do granicy powiatu inowrocławskiego) o łącznej długości 8,786 km przeszły w ręce powiatu (ZDP), są to byłe drogi krajowe nr 15 i 15c. To Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu będzie teraz odpowiadał za te drogi, w zakresie bieżącego utrzymania, prac inwestycyjnych itp. Natomiast na najbliższe sesji Rada Powiatu Inowrocławskiego podejmie uchwałę o przekazaniu Miastu Inowrocław o proporcjonalnej długości kilku innych ulic nie spełniających ustawowych kryteriów dróg powiatowych, takich jak  ul. Solankowa (od km 0+000 do km 0+405) na odcinku od ul. Zygmunta Wilkońskiego do ul. Prezydenta Franklina Roosevelta, ul. Toruńska (od km 0+000 do km 0+464), 3420C - ul. Średnia (od km 0+000 do km 0+186), ul. Poznańska (od km 0+000 do km 0+776) na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Stanisława Staszica, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza (od km 0+000 do km 0+783) od ul. Magazynowej do ul. Prezydenta Franklina Roosevelta, ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka (od km 0+000 do km 0+557), ul. Dubienka (od km 0+000 do km 0+203), ul. Gen. Władysława Sikorskiego (od km 0+000 do km 0+364), ul. Okrężna (od km 0+000 do km 0+351), ul. Świętokrzyska (od km 0+000 do km 1+238), ul. Wojska Polskiego (od km 0+000 do km 0+474) od ul. 800-lecia Inowrocławia do ul. Rąbińskiej, ul. Marulewska (od km 0+000 do km 1+501), ul. Św. Ducha (od km 0+256 do km 0+913) od ul. 3-go Maja do ul. Działowej, ul. Cegielna (od km 0+000 do km 0+599) oraz ul. Szymborska (od km 0+000 do km 0+214) od ul. Świętokrzyskiej do ul. Marulewskiej. Łączna długość przekazywanych odcinków dróg powiatowych to 8,772 km, tj. 14 m mniej niż otrzymaliśmy.
W gestii marszałka pozostały jednak jeszcze ulice, na których odbywa się większy ruch tranzytowy, czyli Toruńska i Laubitza. Ulicą Dworcową i Szosą Bydgoską aktualnie jeszcze zarządza GDKKiA, która najprawdopodobniej odda je dopiero po zakończeniu budowy II Etapu obwodnicy.


Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności
2017