04.09.2017 r.
Zakończono prace przy remoncie drogi nr 2514C
W drugiej połowie sierpnia odebrano prace remontowe dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo-Jaksice na odcinku od km 0+000 do km 1+175 oraz od km 4+700 do km 5+460,47”. Przy odbiorze uczestniczyły władze Zarządu Powiatu, Gminy Inowrocław oraz ZDP w Inowrocławiu.
Remont wykonywała lokalna firma PRD INODROG Sp. z o.o. z Inowrocławia, która udzieliła 4letnie gwarancji.

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności
2017