04.09.2017 r.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 2534C w m. Ostrowo, gm. Gniewkowo
Wspólnie z Gminą Gniewkowo rozpoczęto prace związane z zadaniem pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2534C w zakresie wykonania
ciągi pieszo-rowerowego w m. Ostrowo”. Gmina przekazała dokumentację wraz z poniesieniem kosztów zakupu niezbędnych materiałów
do wykonania zadania a pracownicy ZDP wykonają roboty budowlane wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego, zgodnie z
przekazaną dokumentacją.
Prace polegają na ułożeniu warstw nośnych wraz z podbudową:
- Kostki betonowej gr. 6 cm - 790 m2;
- Kostki betonowej gr. 8 cm - 745 m2;
- Oporników betonowych 12x25x100 - 460 m;
- Obrzeży betonowych 8x30x100 - 835 m;
- Krawężników betonowych 15x22x100 - 160 m;
- Kruszywa gr. 20 cm o pow. 150 m3 oraz gr. 10 cm o pow. 80 m3
- Betonu 100 m3 i piasku gr. 10 cm o pow. 155 m3
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy użytkowników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności
w strefie robót. Termin realizacji zadania zaplanowano na koniec września 2017 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności
2017